Galo Sengen: Lyrics By Galo Sengen

[intro]
Nichi saro ni itte hada o yaku

[Yeah gyaru otoko sengen&#39;]<br><br>GO! GO! GO! GO! GO! GO! GAL - O sengen <br>GO! GO! GO! GO! GO! GO! GAL - O sengen <br>GO! GO! GO! GO! GO! GO! GAL - O sengen <br>GO! GO! GO! GO! GO! GO! Fu Fu -! <br><br>[verse 1]<br>Osu oregyaru otoko hajimemashita <br>B-kei sotsugyo pantsu pitapita<br>Teyuu ka kino mo Shibuya sukina tabemono wa shizasarada Ganguromesshu karakonrenzu <br>paraparadansu no mo renshu <br>Paradaisu ni tosui hyogen-chu gyaru otoko STAY TUNE <br>Kimu jara gin jaragingiragin (oi!)<br>109 Seru wa jingi-nashi (oi!) <br>Zenshin baribari yappari bisan <br>G A L otoko -!'

[chorus]
Kinoko o tabemashita
(GO! GO! GO! GO!)
Toransu kikimashita
(GO! GO! GO! GO!)
Choshi agatte kita ~a
(GO! GO! GO! GO!)
Min'na ga daisukida
(GO! GO! Fu Fu -!)

[verse 2]
Butcha ke maji de kanari yoku ne?
Tsu ? ka wadai sozen
Buchi age haitenshon no hakai-ryoku de
GAL otoko no dai boken OK?
PARTY zombie ore wa nonki
toriaezu kurabu cho daisuki
Gashigashi odorou batchi koi yo
nanka 1-nichi suge ? koi yo
"Iketa


Composed by Policeman

Recorded by Galo Sengen